ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สัมภาษณ์) และกำหนดวันและเวลาการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สัมภาษณ์) และกำหนดวันและเวลาการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน