ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง กำหนด วัน และเวลาสอบ การวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง กำหนด วัน และเวลาสอบ การวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เลื่อนกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ การวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เลื่อนกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ การวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ