ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 265 8050 ต่อ 5124
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป