ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป