ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5121
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขัน
คลิกที่นี้เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขัน
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561